OmShantiOm
Inicio Novedades Enseñanzas Sagrados Nombres Estudios Glosario Links relacionados Contacto Buscar

             Debido a la gran cantidad de epítetos, apodos existentes y formas de ser escritos, si no se encuentra el nombre buscado, recomendamos la utilización del buscador.

Dioses y Diosas

  Bharati,   Bindumadhava,   Brahma,   Dakshayani,   Devi,   Durga,   Ganapati,   Ganesha,   Hari,   Indira,   Krishna,   Lakshmi,   Maheswara,   Narasimha,   Narayana,   Nrsimha,   Parvati,   Ramã,   Rama,   Rameshvara,   Rudra,   Sambhu,   Sankara,   Sarada,   Saraswati,   Sati,   Shiva,   Sri,   Trivikrama,   Vamana,   Vani,   Vasudeva,   Vasudeva,   Vinayaka,   Vishnu,

Deidades y Seres Celestiales

  Adharma,   Adi Shesha,   Agni,   Ailavila,   Ananta,   Anila,   Bhrngi,   Cupido,   Chandra,   Dasra,   Dharma,   Dharmadeva,   Ganga,   Garuda,   Hanuman,   Himalaya,   Indra,   Jayanta,   Kama,   Kamadeva,   Kartikeya,   Kubera,   Marut,   Maruti,   Mrtyu,   Nasatya,   Pavana,   Purandara.,   Rambha,   Rati,   Rohini,   Sesa,   Shesha Naga,   Siddhi,   Surya,   Vaisravana,   Varuna,   Vata,   Vayu,   Vijaya,   Vinata,   Viranchi,   Vishvakarma,   Vivasvan,   Yama,

Manvantara-avataras

  Auttami,   Chakshusha,   Raivata,   Swarochisha,   Swayambhuva,   Támasa,   Vaivasvata,

Reyes y Reinas

  Aja,   Ajeya,   Ambarisa,   Amsuman,   Amvarisha,   Anga,   Anuha,   Asamañjasa,   Balhika,   Bali,   Bhagiratha,   Bhava,   Chitraketu,   Dadhichi,   Dambhodbhava,   Dasaratha,   Dhritarashtra,   Dilipa,   Druma,   Drupada,   Duliduha,   Gadhi,   Gaya,   Harischandra,   Himachala,   Himavan,   Hiranyakashipu,   Ikshaku,   Janaka,   Janamejaya,   Jarasandha,   Jayadratha,   Kaikeyi,   Kakutstha,   Kanka,   Kartavirya Arjuna,   Kausalya,   Kayadhu,   Kekaya,   Kritavirya,   Kunti,   Kuru,   Madri,   Mandodari,   Manu,   Marutta,   Mena,   Nabhaga,   Nahusa,   Nala,   Nimi,   Pandu,   Para,   Parikshit,   Pratapabhanu,   Prishata,   Prthu,   Puru,   Raghu,   Rantideva,   Ravana,   Sagara,   Sahasrabahu,   Sahasrabahu Arjuna,   Sahasrarjuna,   Saivya,   Sakuni,   Salya,   Sankriti,   Santanu,   Sasavindu,   Sataratha,   Satyaka,   Satyaketu,   Satyavati,   Sharmishtha,   Shishupala,   Shweta,   Sibi,   Silanidhi,   Somaka,   Srinjaya,   Subala,   Sugriva,   Suhotra,   Suketu,   Sumati,   Sumitra,   Sunayana,   Suniti,   Sura,   Suruchi,   Trishanku,   Uparichara,   Usinara,   Uttanapada,   Valhika,   Vali,   Vena,   Vibhisana,   Vihsak,   Vijaya,   Virata,   Vishvagashva,   Viswagaswa,   Vitihotra,   Vrihadratha,   Vripadguru,   Vrisaparva,   Vrishparva,   Yadu,   Yajñasena,   Yayati,   Yudhishthira,   Yuvanashva,

Príncipes y Princesas

  Ambalika,   Ambika,   Angada,   Anuhlada,   Arimardana,   Arjuna,   Atikaya,   Bharata,   Bhimasena,   Chitrangada,   Devavrata,   Dhruva,   Gandhari,   Ghananada,   Hlada,   Indrajit,   Janaki,   Jantu,   Kusaketu,   Kusha,   Kushadhwaja,   Lakshmana,   Lava,   Mandavi,   Meghanada,   Nakula,   Prahasta,   Prahlada,   Puru,   Ripudamana,   Ripusudana,   Rohita,   Sahadeva,   Sanhlada,   Satrughna,   Satrusudana,   Shrutakirti,   Sita,   Sruta,   Urmila,   Uttama,   Uttara,   Vaidehi,   Vicitravirya,   Vishvamohini,

Sabios, Maestros, ministros y preceptores

  Agastya,   Astika,   Atri,   Bharadwaja,   Bhrgu,   Bhrigu,   Bhusundi,   Brhaspati,   Brihaspati,   Chandrama,   Daksha,   Damana,   Devala,   Dharmaruchi,   Drona,   Durvasa,   Galava,   Gautama,   Gótama,   Jabali,   Kakabhusundi,   Kakshivanta,   Kapila,   Kardama,   Kashyapa,   Kaushika,   Kausika,   Krishna Dwaipayana,   Kumbhaja,   Marichi,   Markandeya,   Matanga,   Nara,   Narada,   Narayana,   Parasara,   Parasurama,   Pulastya,   Sanaka,   Sanandana,   Sanatana,   Sanatkumara,   Sarabhanga,   Satananda,   Saunaka,   Shukracharya,   Srngi,   Suka,   Sukra,   Sumantra,   Valmiki,   Vamadeva,   Vasishtha,   Vedasira,   Vishrava,   Vishwamitra,   Viswamitra,   Vyasa,   Yajñavalkya,

Demonios

  Agha,   Akampana,   Aksayakumara,   Aksha,   Akshya,   Arimardana,   Bakasura,   Banasura,   Bhasakarna,   Dandha,   Devantaka,   Dhumateku,   Dumraksha,   Dundubhi,   Durmukha,   Dusana,   Hiranyaksha,   Kabandha,   Kaikasi,   Kaitabha,   Kalaketu,   Kalanemi,   Kalikamuka,   Ketu,   Khara,   Kirmira,   Kulisarada,   Kumbhakarna,   Kumbhinasi,   Kumukha,   Lankini,   Madhu,   Mahisasura,   Mahodara,   Mali,   Malyavan,   Maricha,   Maya,   Mayasura,   Mayavi,   Meenakshi,   Narantaka,   Paka,   Prahasta,   Prakvata,   Pushpotyata,   Rahu,   Samhrada,   Shurpanakha,   Sinhika,   Subahu,   Sukesh,   Sumali,   Sunda,   Suparshva,   Taraka,   Trijata,   Tripura,   Trisira,   Veka,   Vikata,   Viradha,

Otros (en revisión)

  Abhimanyu,   Aditi,   Ahalya,   Ajamila,   Ajita,   Akuti,   Amsa,   Ananga,   Anasuya,   Anjana,   Anu,   Añjana,   Arishta,   Arka,   Aruna,   Arundhati,   Aryaman,   Asavaha,   Atma Vibhavasu,   Balarama,   Bhaga,   Bhanu,   Bhikhari,   Bhima,   Bishma,   Brihadbhanu,   Budha,   Chakshus,   Chandrabhaga,   Chaya,   Dadhimukha,   Danu,   Dasajyoti,   Dasanana,   Devahuti,   Devaki,   Devayani,   Dharmaputra,   Dhrishtadyumna,   Dhrishtaketu,   Dhuti,   Diti,   Draupadi,   Dridhasyu,   Druhyu,   Duhsasana,   Duryodhana,   Dushashana,   Dussala,   Dussasana,   Dwivida,   Ekatanu,   Gada,   Gavalgana,   Ghatotkacha,   Guha,   Haladhara,   Hema,   Hidimbã,   Hidimbi,   Hiranyagarbha,   Ida,   Ikshwaku,   Ilavila,   Jambavan,   Jaratkaru,   Jaya Ser celestial,   Kadru,   Kala,   Kama,   Karna,   Kaushitaki,   Kesari,   Keshini,   Ketumati,   Khasa,   Kripa,   Kripi,   Kritavarma,   Krodhavasa,   Kulapati,   Kuñjara,   Kusanabha,   Kusika,   Kusinabha,   Lomaharshana,   Lopa Mudra,   Lopamudrá,   Madhavi,   Maharatha,   Mahya,   Maindha,   Mamata,   Manamatha,   Manthara,   Manu,   Matali,   Mitra,   Muni,   Murti,   Nala,   Nanda,   Nila,   Nirrti,   Nisatha,   Pingala,   Pradyumna,   Prasuti,   Pratipa,   Pritha,   Priyavrata,   Purnima,   Pusan,   Radheya,   Ravi,   Revanta,   Richika,   Romaharsana,   Rukmini,   Sabari,   Sachi,   Sahasrajyoti,   Saineya,   Sakra,   Samjña,   Sampati,   Sanaiscara,   Sanjaya,   Saradvan,   Saryati,   Satajyoti,   Satha,   Satyaki,   Saubala,   Sauti,   Savita,   Savitr,   Shalya,   Shatarupa,   Shyeni,   Sikhandi,   Sikhandini,   Sini,   Sravana,   Subhadra,   Sukadeva,   Sumalaya,   Sundari,   Sunitha,   Surabhi,   Surasa,   Susena,   Suta,   Sutikshna,   Suvrata,   Tamra,   Tantripala,   Tapati,   Tara (Brhaspati),   Tara (Vali),   Trinabindu,   Turvasu,   Tvastr,   Ugrasrava,   Urjjasvati,   Vaikatarna,   Vaisampayana,   Varáprada,   Vasudeva,   Vidura,   Vikatasya,   Viprachitti,   Virabhadra,   Vrtra,   Yami,   Yasoda,   Yuyudhana,