OmShantiOm
Inicio Novedades Enseñanzas Sagradas Escrituras Sagrados Nombres Estudios Glosario Links relacionados Contacto Buscar

Los Sagrados Nombres del Hinduismo


Debido a la gran cantidad de epítetos, apodos y formas de ser escritos, si no se encuentra el nombre buscado, recomendamos la utilización del buscador.


Dioses y Diosas

  Bharati,   Bindumadhava,   Brahma,   Brahman,   Dakshayani,   Devi,   Durga,   Ganapati,   Ganesha,   Govinda,   Hari,   Indira,   Kesava (Keshava),   Krishna,   Lakshmi,   Madhava,   Maheswara,   Narasimha,   Narayana,   Nrsimha,   Parvati,   Ramã,   Rama,   Rameshvara,   Rudra,   Sambhu,   Sankara,   Sarada,   Saraswati,   Sati,   Shiva,   Sri,   Trivikrama,   Vamana,   Vani,   Vãsudeva (Krishna),   Vasudeva,   Vinayaka,   Viranchi,   Vishnu,

Deidades y Seres Celestiales

  Adharma,   Adi Shesha,   Aditya,   Adrika,   Agni,   Ailavila,   Amsha,   Ananta,   Anila,   Aryaman,   Aswakranda,   Bhaga,   Bhagirathi,   Bhrngi,   Cupido,   Chandra,   Chitrabhanu,   Dasra,   Devabhraj,   Devavrata,   Dhanwantari,   Dharma,   Dharma,   Dharmadeva,   Dharmaraja,   Dhatri,   Dhyou,   Div,   Ganga,   Garuda,   Garutmat,   Hanuman,   Hayagriva,   Himalaya,   Indra,   Jaya,   Jayanta,   Kama,   Kama,   Kamadeva,   Kartikeya,   Krathanaka,   Kumara,   Kuvera (Kubera),   Maghavat,   Manamatha,   Marut,   Maruti,   Mitra,   Mrtyu,   Nasatya,   Nimesha,   Parjanya,   Pavana,   Praruja,   Pulina,   Purandara,   Pushan,   Rainuka,   Rambha,   Rati,   Rohini,   Sarama,   Savitri,   Sesha,   Shakra,   Shakra,   Shesha Naga,   Siddhi,   Skanda,   Soma,   Sthuna,   Subhraj,   Subhrat,   Subrahmanya,   Suparna,   Surya,   Swasanaka,   Tapana,   Tapana,   Tvashtri,   Uccaihsravas,   Uluka,   Vaisravana,   Varuna,   Vasava,   Vata,   Vayu,   Vibhavasu,   Vijaya,   Vinata,   Vishvakarma,   Vivasvan,   Vivasvat,   Yama,

Manvantara-avataras

  Auttami,   Chakshusha,   Raivata,   Swarochisha,   Swayambhuva,   Támasa,   Vaivasvata,

Reyes, Reinas, Príncipes y Princesas

  Airavata,   Aja,   Ajamida,   Ajeya,   Amba,   Ambalika,   Ambarisa,   Ambika,   Amsuman,   Amvarisha,   Andhaka,   Anga,   Angada,   Anuha,   Anuhlada,   Anuhrada,   Arimardana,   Arjuna,   Asamañjasa,   Aswasena,   Atikaya,   Balhika,   Bali,   Bhagadatta,   Bhagiratha,   Bharata,   Bharata,   Bhava,   Bhima,   Bhimasena,   Bhimasena,   Brihadratha,   Brikodara,   Chitraketu,   Chitrangada,   Chitrangada,   Chitrasena,   Chitravahana,   Dadhichi,   Dambhodbhava,   Dasaratha,   Devavrata,   Dhrishtadyumna,   Dhritarashtra,   Dhruva,   Dhundhumara,   Dilipa,   Draupadi,   Druma,   Drupada,   Duhsaha,   Duliduha,   Durmarshana,   Duryodhana,   Dushshasana,   Dushyanta,   Dussala,   Dussasana,   Falguna,   Gadhi,   Gandhari,   Gaya,   Ghananada,   Harischandra,   Hayagriva,   Himachala,   Himavan,   Hiranyakashipu,   Hridika,   Ikshaku,   Indrajit,   Jalasandha,   Janaka,   Janaki,   Janamejaya,   Jantu,   Jarasandha,   Jatayu,   Jaya,   Jayadratha,   Kaikeyi,   Kakutstha,   Kamsã,   Kamsa,   Kanka,   Kansa,   Kartavirya,   Kartavirya Arjuna,   Kauravya,   Kausalya,   Kayadhu,   Kekaya,   Khatwanga,   Kritavirya,   Kunti,   Kuru,   Kusaketu,   Kusamva,   Kusha,   Kushadhwaja,   Kuvalaswa,   Lakshmana,   Lava,   Madhavi,   Madri,   Mandavi,   Mandhata,   Mandhatri,   Mandodari,   Manivahana,   Manu,   Marutta,   Matsya,   Mavella,   Meghanada,   Mena,   Nabhaga,   Nahusa,   Nakula,   Nala,   Nimi,   Nriga,   Ogharatha,   Panchali,   Pandu,   Pandya,   Para,   Parikshit,   Paushya,   Prahasta,   Prahlada,   Prahrada,   Pratapabhanu,   Pratyagraha,   Prishata,   Pritivindhya,   Prthu (Prithu),   Puru,   Purumitra,   Radheya,   Raghu,   Rantideva,   Ravana,   Ripudamana,   Ripusudana,   Rohita,   Rusamba,   Sagara,   Sahadeva,   Sahasrabahu,   Sahasrabahu Arjuna,   Sahasrarjuna,   Sahradha,   Saineya,   Saivya,   Sakuni,   Salya,   Samhlada,   Sankriti,   Santanu,   Saryati,   Sasavindu,   Sataratha,   Satrughna,   Satrusudana,   Satyabhama,   Satyaka,   Satyaketu,   Satyaki,   Satyavati,   Satyavrata,   Sharmishtha,   Shishupala,   Shrutakirti,   Shweta,   Sibi,   Sikhandini,   Silanidhi,   Sita,   Sivi,   Sivi,   Somadatta,   Somaka,   Srinjaya,   Sruta,   Srutasena,   Subala,   Sugriva,   Suhotra,   Sukanya (Sukanyã),   Suketu,   Sumati,   Sumitra,   Sunayana,   Suniti,   Sura,   Suruchi,   Suvala,   Suvarnavarman,   Takshaka,   Trishanku,   Ugrasena,   Ugrasena,   Uparichara,   Uparichara Vasu,   Urmila,   Usinara,   Uttama,   Uttanapada,   Uttara,   Vaidehi,   Vainya,   Valhika,   Vali,   Vapushtama,   Vashkala,   Vasu,   Vasuki,   Vena,   Vibhisana,   Vichitravirya,   Vidula,   Vihsak,   Vijaya,   Vikarna,   Virata,   Vishvagashva,   Vishvamohini,   Vishvavasu,   Viswagaswa,   Vitihotra,   Vivinsati,   Vrihadratha,   Vrikodara,   Vrikodara,   Vripadguru,   Vrishaparvan,   Vrishni,   Vrishparva,   Vrisni,   Vrsni,   Yadu,   Yadu,   Yajñasena,   Yayati,   Yudhishthira,   Yuvanashva,   Yuyudhana,

Sabios, Maestros, ministros y preceptores

  Agastya,   Ajigarta,   Angiras,   Animandavya,   Arishtanemi,   Arshtishena,   Aruni,   Ashtavakra,   Asita,   Astika,   Atreya,   Atri,   Aurva,   Ayoda-Dhaumya,   Bharadwaja,   Bhrigu (Bhrgu),   Bhusundi,   Brhaspati,   Brihaspati,   Cyavana,   Chandabhargava,   Chandrama,   Chyavana,   Damana,   Devala,   Devasarman,   Dharmaruchi,   Dhaumya,   Drona,   Durvasa,   Galava,   Gautama,   Gótama,   Indradyumna,   Jabali,   Jaimini,   Jamadagni,   Jamadagnya,   Jaratkaru,   Kahoda,   Kakabhusundi,   Kakshivanta,   Kanva,   Kapila,   Kardama,   Kashyapa,   Katha,   Kaunakutsya,   Kaushika,   Kausika,   Kautsa,   Khagama,   Kohala,   Krishna Dwaipayana,   Kulapati,   Kumbhaja,   Kundajathara,   Kusika,   Lomaharshana,   Lomasa,   Mahajana,   Maitreya,   Mandapala,   Mandavya,   Marica,   Marichi,   Markandeya,   Matanga,   Maudgalya,   Nara,   Narada,   Narayana,   Paila,   Parasara,   Parasurama,   Parvata,   Pingala,   Prajapati,   Pramataka,   Pulastya,   Raivya (Raibhya),   Richika,   Rishyasringa,   Romaharsan,   Ruru,   Sahasrapat,   Samasaurava,   Samika,   Samvarta,   Sanaka,   Sanandana,   Sanatana,   Sanatkumara,   Sanat-sujata,   Sarabhanga,   Saradwat,   Saraswan,   Saraswata,   Sarngarva,   Satananda,   Saunaka,   Shamika,   Shankhamekhala,   Shukracharya,   Somasrava,   Srngi,   Srutasravas,   Sthulakesha,   Suka,   Sukra,   Sumanta,   Sumantra,   Suraguru,   Sweta,   Swetaketu,   Tarkhya,   Trita,   Uddalaka,   Utanka,   Valmiki,   Vamadeva,   Vasishtha,   Vatsya,   Veda,   Vedasira,   Vibhavasu,   Vishrava,   Vishwamitra,   Viswamitra,   Vrihadaswa,   Vrishaparva,   Vyasa,   Yajñavalkya,   Yavakrita,

Demonios, Asuras y Rakshasas

  Agha,   Ajaka,   Akampana,   Aksayakumara,   Aksha,   Akshya,   Alambusha,   Amritapa,   Arimardana,   Ashva,   Ashvagriva,   Ashvapati,   Ashvashanku,   Ashvashiras,   Asiloman,   Ayahshiras,   Bakasura,   Banasura,   Bhasakarna,   Chandramas,   Charvaka,   Dandha,   Devantaka,   Dhumateku,   Dirghajiva,   Dumraksha,   Dundubhi,   Durjaya,   Durmukha,   Dusana,   Ekachakra,   Ekaksha,   Ekapada,   Gaganamurdhan,   Gavishtha,   Hidimbã,   Hiranyaksha,   Kabandha,   Kaikasi,   Kaitabha,   Kalaketu,   Kalanemi,   Kalikamuka,   Kapata,   Keshi,   Ketu,   Ketumat,   Khara,   Kirmira,   Kulisarada,   Kumbhakarna,   Kumbhinasi,   Kumukha,   Kupata,   Lankini,   Madhu,   Mahakala,   Mahisasura,   Mahodara,   Mali,   Malyavan,   Maricha,   Maya,   Mayasura,   Mayavi,   Meenakshi,   Nagnajit,   Namuchi,   Naraka,   Narantaka,   Nicandra,   Nikumbha,   Paka,   Prahasta,   Prakvata,   Pralamva,   Puloma,   Pushpotyata,   Rahu,   Samhrada,   Samvara,   Sharabha,   Shatha,   Shatrutapana,   Shurpanakha,   Sinhika,   Subahu,   Sukesh,   Sukshama,   Sulabha,   Sumali,   Sunda,   Suparshva,   Surya,   Svarbhanu,   Taraka,   Trijata,   Tripura,   Trisira,   Tuhunda,   Upasunda,   Vaka,   Vana,   Vanayu,   Vatrapi,   Vegavat,   Veka,   Vikata,   Viprachitti,   Viradha,   Virochana,   Virupaksha,

Otros (en revisión)

  Abhimanyu,   Adhiratha,   Aditi,   Adrishyanti,   Ahalya,   Airavata,   Ajamila,   Ajita,   Akarkara,   Akuti,   Amahatha,   Ananga,   Ananta,   Anasuya,   Angaraparna Gandharva,   Anila,   Anjana,   Anu,   Añjana,   Aparajita,   Apta,   Arishta,   Arka,   Aruna,   Arundhati,   Aruni,   Aryaka,   Asavaha,   Ashvatthama,   Astaka,   Aswatara,   Aswatthaman,   Atma Vibhavasu,   Balarama,   Bhairava,   Bhangas naga,   Bhanu,   Bhikhari,   Bhishmadeva,   Bhuri,   Bhurisrava,   Bishma,   Brihadbhanu,   Budha,   Cakra,   Cala,   Carana,   Carava,   Chakshus,   Chandrabhaga,   Chaya,   Chitravegika,   Dadhimukha,   Dadhimukha,   Damayanti,   Danu,   Dari,   Dasajyoti,   Dasanana,   Devahuti,   Devaki,   Devayani,   Dhananjaya,   Dhananjaya,   Dharmaputra,   Dhrishtaketu,   Dhritarashtra,   Dhurtaka,   Diti,   Dridhasyu,   Druhyu,   Dwivida,   Ekatanu,   Elapatra,   Eraka naga,   Gada,   Gandhavati,   Gaurmukha,   Gavalgana,   Ghatotkacha,   Girika,   Guha,   Haladhara,   Halika,   Halmaka,   Haridraka,   Harina,   Hastipada,   Hastipinda,   Hema,   Hemaguha,   Hidimba demonio,   Hidimbi mujer demonio,   Hidimva demonio,   Hidimva mujer demonio,   Hiranyagarbha,   Hiranyavahu,   Ida,   Ikshwaku,   Ilavila,   Jambavan,   Jaratkaru,   Jyotika,   Kadru,   Kakshaka,   Kala,   Kaladantaka,   Kalakeya,   Kalasapotaka,   Kalavega,   Kali,   Kaliyaka,   Kalmasha,   Kamvala,   Karana,   Karavira,   Kardama,   Karkara,   Karkotaka,   Karna,   Karotaka,   Kaunapa,   Kaunapashana,   Kaushitaki,   Kesari,   Keshini,   Ketumati,   Khasa,   Kichaka,   Kotisa,   Kratu,   Kripa,   Kripi,   Krisa,   Krisa,   Kritavarman,   Krodhavasa,   Kshemaka,   Kulika,   Kumara,   Kumaraka,   Kumathaka,   Kumbha,   Kumuda,   Kumudaksha,   Kundala,   Kundodara,   Kunjara,   Kuñjara,   Kusanabha,   Kushmandaka,   Kusinabha,   Kuthara,   Lopa Mudra,   Lopamudrá,   Mahahanu,   Mahapadma,   Maharatha,   Mahodara. naga,   Mahya,   Maindha,   Mamata,   Manamatha,   Manasa,   Mandalaka,   Mani,   Maniskandha,   Manthara,   Manu,   Maruta deidad,   Matali,   Matsyagandhi,   Meda,   Mudgara,   Mudgarapindaka,   Muka,   Mundavedanga,   Muni,   Murti,   Mushikada,   Nahusha,   Nala,   Nanda,   Nikumbha,   Nila,   Nila,   Nirrti,   Nisatha,   Nisthanaka,   Padma,   Pala,   Pandara,   Parasara,   Paravata,   Parijata,   Patha,   Pauloma,   Pichchala,   Pindaraka,   Pindasektri,   Pingala,   Pingala,   Pinjaraka,   Pisanga,   Pitharaka,   Prabhakara,   Pradyumna,   Prahasa naga,   Prakalana,   Pramadvara,   Pramati,   Pramoda,   Prasuti,   Pratara,   Pratipa,   Pravepana,   Prishadvara,   Pritha,   Priyavrata,   Puchchandaka,   Pulaha,   Purana,   Purnabhadra,   Purnamukha,   Purnangada,   Purnima,   Purochana,   Pushpadanshtraka,   Raktanga,   Ravenaka,   Ravi,   Renuka,   Revanta,   Rishabha,   Rukmini,   Sabari,   Sachi,   Sahasrajyoti,   Sakti,   Sakuni,   Sala,   Salakara,   Salipinda,   Samjña,   Samkha,   Sampati,   Samriddha,   Samvartaka,   Sanaiscara,   Sanjaya,   Sankhamukha,   Sankhapinda,   Sankhasiras,   Sarabha,   Sarvasaranga,   Satajyoti,   Satanika,   Satha,   Saubala,   Sauhatapana,   Sauti,   Savala,   Savita,   Shakuntala,   Shalya,   Shatarupa,   Shechaka,   Shyeni,   Sikhandi,   Sili,   Sini,   Sisuroman,   Sravana,   Sringavera,   Sringin,   Srivaha,   Srutakirti,   Srutasena,   Srutasena,   Srutayus,   Subhadra,   Suchitra,   Sujata,   Sukadeva,   Sukhana,   Sukumara,   Sumalaya,   Sumuksha,   Sunaka,   Sundari,   Sunitha,   Supritika,   Surabhi,   Suramukha,   Surasa,   Suroman,   Susena,   Sushena,   Suta,   Suta,   Sutasoma,   Sutikshna,   Suvahu,   Suvrata,   Svastyatreya,   Swastyatreya,   Tamra,   Tantripala,   Tapati,   Tara (Brhaspati),   Tara (Vali),   Tarunaka,   Tittri,   Trinabindu,   Turvasu,   Uchochikha,   Udraparaka,   Ugra,   Ugrasrava,   Uluka,   Ulupi,   Upamanyu,   Urjjasvati,   Vabhruvahana,   Vahuka,   Vahumulaka,   Vahyakarna,   Vaikatarna,   Vaisampayana,   Valisikha,   Vamana,   Vandin,   Varahaka,   Varáprada,   Vasaka,   Vasudeva,   Vegavat,   Veni,   Veniskandha,   Vibhatsu,   Vidura,   Vihanga,   Vikatasya,   Vilwaka,   Vilwapandara,   Vilwatejas naga,   Vimalapindaka,   Virabhadra,   Virajas,   Viranaka,   Virohana naga,   Vrihaspati,   Vrisha,   Vritta,   Vrtra,   Vyaya,   Yajnaseni,   Yami,   Yasoda,   Yojanagandha,   Yuyutsu,