OmShantiOm
Inicio Novedades Enseñanzas Estudios Glosario Links relacionados Contacto Buscar

Dioses y Diosas

  Bharati,   Bindumadhava,   Dakshayani,   Devi,   Durga,   Ganapati,   Ganesha,   Hari,   Indira,   Kapila,   Krishna,   Lakshmi,   Narasimha,   Narayana,   Nrsimha,   Parvati,   Raghuvira,   Ramã,   Rama,   Sarada,   Saraswati,   Sati,   Sri,   Vamana,   Vasudeva,   Vinayaka,   Vishnu,

Deidades y Seres Celestiales

  Adi Shesha,   Agni,   Ananta,   Anila,   Cupido,   Chandra,   Garuda,   Guha,   Hanuman,   Himalaya,   Indra,   Kama,   Kamadeva,   Kartikeya,   Kubera,   Marut,   Maruti,   Mrtyu,   Muruga,   Pavana,   Purandara.,   Rohini,   Sanmukha,   Sesa,   Shadannana,   Shesha Naga,   Siddhi,   Skanda,   Subramaniam,   Surya,   Varuna,   Vata,   Vayu,   Vivasvan,   Vivasvat,   Yama,

Reyes y Reinas

  Aja,   Ambarisa,   Amsuman,   Anga,   Asamañjasa,   Bali,   Bhagiratha,   Chitraketu,   Dadhichi,   Dasaratha,   Dilipa,   Gadhi,   Harischandra,   Himachala,   Himavan,   Hiranyakashipu,   Janaka,   Kaikeyi,   Kartavirya Arjuna,   Kausalya,   Kayadhu,   Kekaya,   Kritavirya,   Mandodari,   Mena,   Nabhaga,   Nahusa,   Nimi,   Pratapabhanu,   Prthu,   Raghu,   Rantideva,   Ravana,   Sagara,   Sahasrabahu,   Sahasrabahu Arjuna,   Sahasrarjuna,   Satyaketu,   Sharmishtha,   Sibi,   Silanidhi,   Sugriva,   Suketu,   Sumati,   Sumitra,   Sunayana,   Suniti,   Suruchi,   Trishanku,   Uttanapada,   Vali,   Vena,   Vibhisana,   Vrisaparva,   Vrishparva,   Yadu,   Yayati,

Príncipes y Princesas

  Angada,   Anuhlada,   Arimardana,   Bharata,   Dhruva,   Hlada,   Janaki,   Kusaketu,   Kusha,   Kushadhwaja,   Lakshmana,   Lava,   Mandavi,   Prahlada,   Puru,   Ripudamana,   Ripusudana,   Rohita,   Sanhlada,   Satrughna,   Satrusudana,   Shrutakirti,   Sita,   Sruta,   Urmila,   Uttama,   Vaidehi,   Vishvamohini,

Sabios, Maestros y preceptores

  Agastya,   Atri,   Bharadwaja,   Bhrgu,   Bhrigu,   Bhusundi,   Brhaspati,   Brihaspati,   Chandrama,   Daksha,   Dharmaruchi,   Durvasa,   Galava,   Gautama,   Gótama,   Jabali,   Kakabhusundi,   Kardama,   Kashyapa,   Kaushika,   Kausika,   Kumbhaja,   Markandeya,   Matanga,   Nara,   Narada,   Narayana,   Parasurama,   Pulastya,   Sanaka,   Sanandana,   Sanatana,   Sanatkumara,   Sarabhanga,   Satananda,   Shukracharya,   Srngi,   Suka,   Sukra,   Sumantra,   Valmiki,   Vamadeva,   Vasistha,   Vedasira,   Vishrava,   Vishwamitra,   Viswamitra,   Vyasa,   Yajñavalkya,

Demonios

  Agha,   Akampana,   Aksayakumara,   Aksha,   Akshya,   Arimardana,   Bakasura,   Banasura,   Bhasakarna,   Dandha,   Devantaka,   Dhumateku,   Dumraksha,   Dundubhi,   Durmukha,   Dusana,   Hiranyaksha,   Kabandha,   Kaikasi,   Kaitabha,   Kalaketu,   Kalanemi,   Kalikamuka,   Ketu,   Khara,   Kirmira,   Kulisarada,   Kumbhakarna,   Kumbhinasi,   Kumukha,   Lankini,   Madhu,   Mahisasura,   Mahodara,   Mali,   Malyavan,   Maricha,   Maya,   Mayasura,   Mayavi,   Meenakshi,   Narantaka,   Paka,   Prahasta,   Prahastra,   Prakvata,   Pushpotyata,   Rahu,   Samhrada,   Shurpanakha,   Sinhika,   Subahu,   Sukesh,   Sumali,   Sunda,   Suparshva,   Trijata,   Tripura,   Trisira,   Veka,   Vikata,   Viradha,

Otros

  Aditi,   Ahalya,   Ajamila,   Akuti,   Ambika,   Amsa,   Ananga,   Anasuya,   Anjana,   Anu,   Añjana,   Aparna,   Arishta,   Aruna,   Arundhati,   Aryaman,   Balarama,   Bhaga,   Bhavani,   Bhikhari,   Budha,   Chandrabhaga,   Dadhimukha,   Danu,   Devahuti,   Devaki,   Devayani,   Dharma,   Dhuti,   Diti,   Dridhasyu,   Druhyu,   Dwivida,   Ekatanu,   Gada,   Gauri,   Girija,   Guha,   Haladhara,   Hari,   Hema,   Ida,   Ilavila,   Jaganmata,   Jaganmaya,   Jambavan,   Jaya,   Kadru,   Kala,   Kalika,   Kartikeya,   Kaushitaki,   Kesari,   Keshini,   Ketumati,   Khasa,   Krodhavasa,   Kuñjara,   Kusanabha,   Kusika,   Kusinabha,   Lopa Mudra,   Lopamudrá,   Madhavi,   Maindha,   Mamata,   Manamatha,   Manthara,   Marichi,   Matali,   Mitra,   Mukunda,   Muni,   Murti,   Nala,   Nanda,   Nila,   Nirrti,   Nisatha,   Pingala,   Pradyumna,   Prasuti,   Priyavrata,   Purnima,   Pusan,   Raghupati,   Raghuvara,   Ramacharitamanasa,   Rati,   Rudrani,   Rukmini,   Sabari,   Sachi,   Sailaja,   Sakra,   Sakti,   Sampati,   Sarvani,   Satha,   Savitr,   Shailaja,   Shakti,   Sharvani,   Shatarupa,   Shyeni,   Sravana,   Sri Ramachandra,   Sumalaya,   Sundari,   Sunitha,   Surabhi,   Surasa,   Susena,   Sutikshna,   Swayambhuva Manu,   Tamra,   Tara (Brhaspati),   Tara (Vali),   Trinabindu,   Trivikrama,   Turvasu,   Tvastr,   Uma,   Urjjasvati,   Vani,   Varáprada,   Vasudeva,   Vijaya,   Vikatasya,   Vinata,   Viprachitti,   Virabhadra,   Vrtra,   Yasoda,